oor de toegang tot de webpagina's van J. Meijer b.v. en de gegevens daarin gelden de                 volgende regels en voorwaarden. Ieder gebruik van deze pagina's wordt gezien als instemming met de volgende regels:

- De gehele inhoud van webpagina www.jmeijerbv.nl mag op geen enkele wijze gedistribueerd worden of op enigerlei wijze voor commerciële doeleinden aangewend worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van J. Meijer b.v. of op enigerlei schade toebrengen aan J. Meijer b.v. of een derde partij. De documenten, gegevens, foto's en informatie die op deze webpagina gepubliceerd worden, kunnen alleen voor individuele behoefte van de gebruiker aangewend worden, onder naleving van alle auteursrechten en aanverwante rechten en de rechten van derden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Deze webpagina bevat documenten, gegevens, informatie en links naar andere internetpagina’s gemaakt door derden, die, waar mogelijk, als zodanig zullen worden gemarkeerd. J. Meijer b.v. houdt geen toezicht op genoemde documenten, gegevens, informatie of andere internetpagina’s en onthoudt zich volledig van iedere verantwoordelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot de juistheid, volledigheid en toegankelijkheid van de inhoud op de internetpagina’s die door derden zijn gemaakt.

- Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat het versturen van boodschappen via e-mail onveilig kan zijn en onderhevig kan zijn aan ongeoorloofde toegang door derden of verkeerde bezorging. Geen enkele boodschap die via e-mail ontvangen wordt kan als vertrouwelijk worden gezien en J. Meijer b.v. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de veiligheid en privacy van dergelijke boodschappen, daarbij het recht behoudend deze boodschappen te reproduceren, erover te beschikken en te gebruiken en aan derden te distribueren zonder enige beperking. Verder staat het haar vrij gebruik te maken van ideeën, schetsen, ervaringen of andere vormen van kennis in dergelijke boodschappen voor welk doel dan ook.

V

Gebruiksvoorwaarden

Start
Gebruiksvoorwaarden
Privacybeleid